Köpvillkor

Garanti & Bytesrätt
Våra kunder är oftast nöjda med sina köp och det tycker vi är viktigt. Vi vill ändå tala om att man alltid har bytesrätt/returrätt enligt villkoren nedan.

Levererade varor är begagnade och säljs i befintligt skick. Vad gäller fel ansvarar säljaren gentemot konsument endast om varan enligt konsumentköplagen anses vara felaktig.
Garantin gäller 30 dagar från leveransdatum, garantin omfattar delens inköpspris. Bildemontering i Hbg AB ansvarar inte för kostnader såsom; montering, material, frakt och bärgningskostnader ej heller utebliven inkomst.

Vid reklamation kontakta alltid Bildemontering i Hbg AB först.

Kuranta delar i vilka ingrepp gjorts utan vårt medgivande återtas ej.
För komponenter som medföljer delen ansvaras inte funktionsdugligheten, exempel vid köp av motor kan ev. delar som koppling, vattenpump, förgasare m.m., medfölja. Returnerade delar utan kvitto/följesedel behandlas ej.

Bytesrätten omfattar endast levererat material, dock inte kapade eller av kund special beställda delar. Vid bytesrättsåläggande uttages ej någon returavgift. På samtliga inom 8 dagar från leveransdatum återlämnade kuranta delar uttages en returavgift på 10% av detaljpriset dock lägst 100:-. Anmärkning ej gjord inom 8 dagar godkännes ej.
Varor under inköpspriset 200:- återköps ej.

Klicka för att ladda ned retursedel

Fakturabetalning via Fortus vid köp över disk
Du kan även välja betalning mot faktura vid köp i vår butik, vilket vi gör i samarbete med Fortus International Finance AB som då ansvarar för kreditbedömning och betalningsmottagning. Vid betalning Mot Faktura måste personnummer.

Grundkraven för att beviljas betalning Mot Faktura
- Du måste ha fyllt minst 18 år
- Du måste vara svensk medborgare
- Du bör ha en god betalningshistorik

Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med f.n. 50 kr.
Sedvanlig kreditprövning genomförs med kännedomskopia och leverans sker endast till folkbokförd adress.

Observera att du kan också välja att dela upp betalningen på månadsbasis. Lägsta belopp att betala är dock 10% av fakturabeloppet (minimibelopp framgår av din faktura) - observera att samma förfallodatum på fakturan gäller.

Väljer du att delbetala gäller villkor i enlighet med vårt KundKonto. För KundKonto gäller att ränta är f.n. 1,77 % per månad och beräknas på innevarande skuld den sista i månaden. plus limitränta 0,4% på kredit, dock lägst 19 kronor. Detta motsvarar en årsränta om f.n 29 %. Kundkontoavisering sker en gång per månad med 10 dagar som betalvillkor. Du kan när som helst avsluta ditt KundKonto - du behöver bara kontakta Fortus Finance kundtjänst så tar de bort detta i samband med att du reglerar din återstående skuld.

Returhantering om du valt betalsätt Faktura:
För att undvika påminnelse- och förseningsavgifter är det av stor vikt att du i god tid före fakturans förfallodatum returnerar din/-a vara/varor. Meddela därför också Fortus Finance Kundtjänst (031-719 22 00 alternativt info@fortusfinance.com) på Fortus Finance omgående att du har returnerat hela eller del av din beställning.

Copyright 2012 © Bildemontering i Helsingborg AB
Tel 042-15 88 40 Lagergatan 22, 254 64 Helsingborg
Bildemontering i Helsingborg innehar högsta kreditvärdighet Fakturabetalning med Fortus